หมายเหตุ :
ราคา 500.-บาท/ 2 ท่าน พร้อมเครื่องนอน
ราคา 700.- บาท / 3 ท่าน พร้อมเครื่องนอน
ราคา 300.-บาท / 1 ท่าน พร้อมเครื่องนอน
ราคา 200.-บาท /1 ท่าน หากนำเต๊นท์มาเอง แต่ใช้บริการเครื่องนอนของโฮมสเตย์
  ราคานี้ รวมอาหารเช้า
  ชำระ ทั้งหมด ณ วันจอง  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย สาขาวังน้ำเขียว  ชื่อ เบญญาภา  สุจิรภัทร์
เลขที่  339-0-06234-3  
     หากผิดนัดตามเงื่อนไขนี้ ทางโฮมสเตย์ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่คืนเงิน